Eldträd tidig morgon

Diktsamlingen spänner över 15 års skrivande. Dikterna utgår från sprickorna i vardagen, men kläs i en kritisk lyrik som hela tiden spiller över i surrealism, i hopp om att skingra mörkret. Poesin sträcker sig mellan Oakland – Paris – Sverige och läsaren ställs i skuggan av ett Europa som återigen håller på att falla samman.

Förlag: Celanders förlag
Format: mjukband
Sidor: 96
År: 2013