Zettel

Josephine Baker

Josephine Baker är en text som skrevs mellan det att Eldträd tidig morgon slutfördes och att den slutligen publicerades av Celanders Förlag hösten 2013. Som prosatext består Josephine Baker av tio separata scener som på något sätt bildar en större helhet. Från landskapet mellan Lund – Malmö till Helsingborgs smutsiga bangård, allt i skuggan av ett Colorado som fortfarande lever bland mina minnesfragment.

Delar av Josephine Baker har lästs upp det senaste året. Framför allt är det Scen 2 som jag har ställt fram. En scen som lästes upp på Kulturnattens 30-årsjubileum, men även på Röda Kvarn i Helsingborg:

Allting avbryts med ett barnskratt. Påls dotter sitter bredvid honom i soffan och läser en mangaserie. One Piece. Glad, ännu oförberedd för den värld hon en dag kommer att ställas inför.

Pål kramar henne men fortsätter att titta på teven. Han vet med sig att allt det här kommer att hända igen. Detta är också vad han vet: änglar skickade att hemsöka jorden. Beväpnade. Hänsynslösa.

De kommer att plöja sig genom de levande kropparna för att hitta de människor som på nytt kommer vara skyldiga eller likgiltiga. De kommer att vandra genom den övergivna kyrkogården i Lodz. Med tårar i ögonen.”

Att ladda ned Josephine Baker

Hela manuset finns tillgänglig att ladda ned här som PDF i A4-format

Bokinformation

Titel: Josephine Baker
Utgivningsår: 2015
Förlag: Egen utgivning
Format: PDF