Och en konung trädde in i mörkret

En artikelsamling som tränger genom vår vardag. Den spänner sig mellan krigets fasor i Irak till ett Sverige som försöker att glömma bort sig självt. Vi ser glimtar av Walter Benjamin och Roseanne Barr. Runt om texterna finns minnen av gamla böcker och skivor.

Tillsammans utgör texterna en disparat kropp. Här finns allt ifrån korta kommentarer och reflektioner till kulturkritik. Vi har även prosatexter och essäer. Allt går likt en skiftande linje som utmynnar i den avslutande essän om Sockerförsöket på Vipeholm vilken upplöses till poesi.

Förlag: Sapeur förlag
Format: mjukband
Sidor: 306
År: 2016